Bc. Kateřina Štípková

Martina Kovaříková

FYZIOTERAPIE REfit
Fyzioterapie je medicínský obor zaměřený na prevenci, diagnostiku a terapii poruch funkce pohybového aparátu prostřednictvím pohybu, měkkých a mobilizačních technik. Nabízíme individuální přístup ke klientovi a k práci s jeho tělem, motivujeme k samostatnosti a vlastní iniciativě. Často se stáváme průvodcem klientovým aktuálním osobním životem.
Odborná kvalifikace
  • Certifikovaný DNS fyzioterapeut
  • Odborný fyzioterapeut v oblasti Aplikovaná fyzioterapie
  • Držitel osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

Upozornění

Jedná se o soukromé zdravotnické zařízení, které není smluvním partnerem žádné zdravotní pojišťovny. Péče pacientům je poskytována za přímou úhradu.