Bc. Kateřina Štípková

„Život je pohyb”

FYZIOTERAPIE REfit
Fyzioterapie je medicínský obor zaměřený na prevenci, diagnostiku a terapii poruch funkce pohybového aparátu prostřednictvím pohybu, měkkých a mobilizačních technik. Nabízím individuální přístup ke klientovi a k práci s jeho tělem, motivuji k samostatnosti a vlastní iniciativě. Často se stávám průvodcem jeho aktuálním osobním životem.
Bc. Kateřina Štípková
  • Certifikovaný DNS fyzioterapeut
  • Odborný fyzioterapeut v oblasti Aplikovaná fyzioterapie
  • Držitel osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

Upozornění

Jedná se o soukromé zdravotnické zařízení, které není smluvním partnerem žádné zdravotní pojišťovny. Péče pacientům je poskytována za přímou úhradu.